Platvisziekten | Platvis Ziekten

Ook platvissen kunnen ziek worden.

Doe mee als visser en help de wetenschap vooruit!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Aan boord van de Belgische onderzoeksschepen verzamelen wetenschappers zoveel mogelijk informatie rond de gezondheid van onze platvissen."

Al sinds de jaren ‘80 verzamelen Vlaamse zeewetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) gegevens over de gezondheid van platvissen in het Belgische deel van de Noordzee. Onderzoeksschepen als de RV Simon Stevin en RV Belgica spelen hierbij een belangrijke rol. Deze informatie wordt gebruikt bij onder andere het opstellen van het 'Marine Strategy Framework Directive (MSFD) met richtlijnen voor het behoud van de mariene omgeving. Sinds 2015 gaan onderzoekers van de Universiteit Gent aan boord van de RV Simon Stevin specifiek op zoek naar het voorkomen van huidzweren. Bekijk het filmpje en ontdek hoe de onderzoekers te werk gaan.

 

"Ook in het labo kunnen we heel wat meer te weten komen over deze aandoeningen."

Met die veldkennis op zak kunnen de onderzoekers specifieke laboratoriumexperimenten uitvoeren. Het voordeel hiervan is dat vermoedelijke oorzaken onder gecontroleerde omstandigheden uitgetest kunnen worden.

Door het uitvoeren van laboratoriumexperimenten hebben onderzoekers alvast ontdekt dat huidzweren bij de schar vooral het gevolg zijn van een bacteriële infectie. De bacteriën zijn in staat om kleine (schaaf)wondjes binnen te dringen en zo huidzweren te vormen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook jij kan helpen!

Ben jij ook begaan met de gezondheid van onze platvissen? Of je nu een recreatieve of professionele visser bent, een zeewetenschapper of een zeeliefhebber, of nog op een andere manier betrokken bent in deze sector, jouw hulp is meer dan welkom! Iedereen die platvissen vangt kan waardevolle gegevens verzamelen en zo het onderzoek naar de oorzaak van letsels bij platvissen verder helpen!

 

Ik wil meehelpen aan het onderzoek

Contact

Maaike Vercauteren

Universiteit Gent
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Bacteriologie, Pathologie en Pluimveeziekten
Salisburylaan 133
9820 Merelbeke

Tel: 09 264 77 42

E-mail: platvis@ugent.be

 

 

Met de medewerking van